artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy Kodrąb w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy Kodrąb w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych

artykuł nr 3

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kodrąb