artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Kodrębie

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kodrębie

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: inspektora ds. księgowości podatkowej, opłat lokalnych i Vat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Kodrębie

artykuł nr 4

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RZEJOWICACH