artykuł nr 1

Petycja Or.152.1.2021

Or.152.1.2021

Numer kancelaryjny: 4446

Data złożenia: 10.09.2021 r.

Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczący Komisji

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję:

Przedmiot petycji: zaplanowanie wykorzystania narzędzi związanych z internetem i Informatyzacją

Obowiązujący termin rozpatrzenia: 09.12.2021 r.

Załączniki:
petycja422 KB
Dostępne kategorie:
2024
2023
2022
2021
2020 r.
2019 r.