artykuł nr 1

Or.153.4.2020

Or.152.4.2020

Numer kancelaryjny: 5363

Data złożenia: 12.11.2020 r.

Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Wójt Gminy Kodrąb

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: brak wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: dotyczy przeznaczenie środków finansowych ze sprzedaży działek gminnych

Obowiązujący termin rozpatrzenia: 12.02.2021 r.

 

 

Załączniki:
petycja502 KB
artykuł nr 2

Or.152.3.2020

Or.152.3.2020

Numer kancelaryjny: 2541

Data złożenia: 01.06.2020 r.

Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Rada Gminy Kodrąb

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: "Oficjalny wniosek i petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP - dbajmy o najmłodszych - Zmieniajmy Gminy na lepsze"

Obowiązujący termin rozpatrzenia: 31.08.2020 r.

Faktyczna data rozpatrzenia petycji: 03.07.2020 r.

Sposób rozpatrzenia petycji: odpowiedź na petycję

Załączniki:
petycja194 KB
Odpowiedź na petycję898 KB
artykuł nr 3

Or.152.2.2020

Or.152.2.2020

Numer kancelaryjny: 2542

Data złożenia: 01.06.2020 r.

Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Wójt Gminy Kodrąb

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: brak wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: przywrócenie bądź utworzenie gabinetu rehabilitacji

Obowiązujący termin rozpatrzenia: 31.08.2020 r.

Faktyczna data rozpatrzenia petycji: 31.08.2020 r.

Sposób rozpatrzenia petycji: Uchwała Rady Gminy Kodrąb nr XXII/174/20 w sprawie rozpatrzenia petycji

artykuł nr 4

Or.152.1.2020

Or.152.1.2020

Numer kancelaryjny: 1906

Data złożenia: 03.04.2020 r.

Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Rada Gminy Kodrąb

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: brak wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: ochrona zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Obowiązujący termin rozpatrzenia: 03.07.2020 r.

Faktyczna data rozpatrzenia petycji: 13.05.2020 r.

Sposób rozpatrzenia petycji: skan odpowiedzi na petycję

Załączniki:
odpowiedź na petycję953 KB
petycjaMB
Dostępne kategorie:
2020 r.
2019 r.