artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kodrębie