artykuł nr 1

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KODRĘBIE- ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze