artykuł nr 1

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KODRĘBIE- ogłoszenie naboru na stanowisko: asystenta rodziny