artykuł nr 1

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego pn. Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2