artykuł, nr 1

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi rady gminy i oświaty w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kodrębie

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-05-16

artykuł, nr 2

Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. informatyki i zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Kodrębie

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-05-16

artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. obsługi rady gminy i oświaty w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Kodrębie.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. informatyki i zamówień publicznych w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji Urzędu Gminy w Kodrębie