artykuł nr 46

Ogłoszenie

Ogłoszenie o szacowaniu zapotrzebowania na węgiel W związku z uchwaloną przez Sejm ustawą o zakupie preferowanym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe regulującą dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, GMINA KODRĄB przystępuje do wstępnego oszacowania ilości węgla niezbędnego do zamówienia dla naszych mieszkańców. Gospodarstwo domowe, które jest zainteresowane kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę, może zgłosić zapotrzebowanie pod numerem telefonu 500 113 645, 44 738 34 82 w godzinach pracy urzędu, e-mailem na adres: wegiel@gminakodrab.pl lub osobiście w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie oraz Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie. Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu budynku, numeru telefonu oraz ilości węgla z podaniem asortymentu (miał, groszek, orzech). Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie chęci zakupu węgla w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2022 r. do godz. 13:00. Do zakupu preferencyjnego uprawnione będą te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy oraz nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. UWAGA!!! Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku. Wnioski będą przyjmowane dopiero po wejściu w życie ustawy.	Wójt Gminy Kodrąb /-/ Bożena Krawczyk
artykuł nr 47

Dystrybucja tabletek jodku potasu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

obrazek

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało kilka dni temu na teren Gminy Kodrąb za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku tabletki zawierające jodek potasu.

Jest to standardowa prewencyjna procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości. Nie ma więc podstaw, żeby rozpoczynać wydawanie obywatelom tabletek jodku potasu.

Wydanie preparatu w punktach wydawania tabletek jodku potasu (PWTJP) nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Lista wszystkich punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego

Miejsca dystrybucji jodku potasu na terenie gminy Kodrąb:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie, ul. Niepodległości 25
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie, ul. Leśna 2
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach, Rzejowice 91
 • Wiejski Ośrodek Zdrowia, Dmenin 139

Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.

Komunikaty o rozpoczęciu dystrybucji przekażemy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kodrąb, na Facebooku oraz poprzez sołtysów i strażaków OSP.

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

 • dorośli do 60 roku życia i dzieci w wieku powyżej 12 roku życia - 2 tabletki
 • dzieci od 3 lat do 12 lat - 1 tabletka
 • dzieci od 1 miesiąca do 3 lat - ½ tabletki
 • noworodki do 1 miesiąca życia - ¼ tabletki
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek) - 2 tabletki

Wydawanie preparatów jodowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia będzie następowało po otrzymaniu zgody rodzica bądź opiekuna prawnego.

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarcza jednorazowe podanie zalecanej dawki.

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
 • Opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa,
 • Nadczynność tarczycy,
 • Zapalenie naczyń z hipokomplmentemią.

Załączniki:

Broszura informacyjna na temat profilaktyki jodku potasu

Miejscowości przypisane do punktów wydawania

artykuł nr 48

Informacja dla mieszkańców gminy Kodrąb

Urząd Gminy w Kodrębie w związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku, który informuje o trudnej sytuacji epizootycznej, w tym potwierdzeniem na terenie kraju 35 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w 2022 r. oraz okresem jesienno-zimowym i sezonowymi migracjami ptaków dzikich sprzyjającymi rozwojowi zakażeń HPAI u drobiu, zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Kodrąb o zgłaszanie skupisk padłych ptaków dzikich oraz zabezpieczeniu miejsc ich znalezienia.

Powyższe przypadki należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie osobiście, telefonicznie 44/6819325 lub e-mail: sekretariat@gminakodrab.pl

artykuł nr 49

Informacja

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie informuje, że w związku z pracami na wodociągu w Kodrębie, w godzinach od 9.30 do 11.30, nastąpi przerwa w dostarczaniu wody na ulicach: Wolności, Reymonta, Krótka, Źródlana. Za utrudnienia przepraszamy.
artykuł nr 50

Dzień Edukacji Narodowej

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej