artykuł nr 41

INFORMACJA

INFORMACJA

 

  Informujemy, że Gminne Centrum Informacji oraz Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” zostaje do odwołania przeniesiony do budynku Urzędu Gminy w Kodrębie, ul. Niepodległości 7, 97-512 Kodrąb, II piętro, pokój nr 20, aktualny nr tel. 44 681 93 25 wew. 36.

artykuł nr 42

Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Kodrąb informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Wójt Gminy Kodrąb

/-/Bożena Krawczyk

artykuł nr 43

Badanie ankietowe - zagospodarowanie centrum Kodręba

obrazek

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kodrąb do udziału w badania ankietowym mającym na celu określenie kierunków rozwoju placu w centrum Kodręba. Poniższe badanie ankietowe pomoże w opracowaniu dokumentacji projektowej na zagospodarowanie centrum Kodręba. W ten sposób jako mieszkańcy Gminy Kodrąb będziecie mieli wpływ na przyszłą realizację inwestycji. Wypełnione badania ankietowe prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Kodrąb lub przesłać na adres mailowy: zp@gminakodrab.pl w terminie do 10 listopada 2022 r. Serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety.

artykuł nr 44

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w kasie urzędu w dniach 27-31 października 2022r. od godz. 8:30 jest wypłacany zwrot podatku akcyzowego. Należność należy odebrać osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od producenta rolnego.
artykuł nr 45

Usuwanie azbestu w 2022 r.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 34.207,21 zł. Wysokość dotacji ze środków  finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 30.786,00 zł. 

W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowany na 51 posesjach. Ogółem unieszkodliwiono 105,555 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

obrazek