artykuł nr 16

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

  Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

artykuł nr 17

Zaproszenie na konsultacje

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne więcej informacji w załaczniku
artykuł nr 18

Informacja

obrazek
artykuł nr 19

Deklaracja CEEB

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

artykuł nr 20

Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb

3 lipca 2022 r. (niedziela) na boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kodrębie odbędzie się Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Kodrąb. Rozpoczęcie o godzinie 14.30. Serdecznie zapraszamy do udziału w rywalizacji!