artykuł nr 16

Bezpłatne badania profilaktyczne

Bezpłatne badania profilaktyczne W ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w województwie łódzkim realizowany jest program badań przesiewowych raka jelita grubego. W placówkach medycznych na terenie naszego województwa można ambulatoryjnie wykonać profilaktyczną kolonoskopię. Program adresowany jest do osób bez objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego, które nie wykonywały kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat i mają od 50 do 65 lat oraz do osób w wieku 40-49 lat posiadających krewnego I stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego. Badanie jest bezpłatne i można zgłaszać się na nie bez skierowania. Lista placówek wykonujących profilaktyczną kolonoskopię w ramach programu badań przesiewowych raka jelita grubego znajduje się na stronie i jest na bieżąco aktualizowana: https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/9540-program-badan-przesiewowych-raka-jelita-grubego-w-wojewodztwie-lodzkim
artykuł nr 17

INFORMACJA USUWANIE AZBESTU

 Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2023 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 24 lutego 2023 r.

  Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

  Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąbhttp://www.bip.gminakodrab.pl
w zakładce: Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Załączniki:
Wniosek552 KB
Wniosek19 KB
artykuł nr 18

Ogłoszenie w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia

Ogłoszenie w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia Urząd Gminy w Kodrębie zgodnie z pismem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi, który ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m.in. przez: ?	śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz ?	bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej ? bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne. Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami: 1.	ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie; 2.	straty jakościowe i ilościowe plonu; 3.	decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu; 4.	brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego. WIORIN w Łodzi prosi o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do Sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach. W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod nr: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną ? adres email: wi_lodz@piorin.gov.pl
artykuł nr 19

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KODRĄB

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KODRĄB Urząd Gminy w Kodrębie zgodnie z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomsku, który informuje o trudnej sytuacji epizootycznej na terenie kraju oraz o wystąpieniu kolejnych ognisk na terenie województwa łódzkiego wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI), zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Kodrąb o zgłaszanie skupisk padłych ptaków dzikich oraz zabezpieczeniu miejsc ich znalezienia. Powyższe przypadki proszę zgłaszać do Urzędu Gminy w Kodrębie, pok. nr 20 bądź telefonicznie pod nr 44/6819325 wew. 36.
artykuł nr 20

Dzień Babci i Dziadka

Samych szczęśliwych dni życzymy naszym Babciom i Dziadkom :)

obrazek