artykuł nr 1

Informacje Ogólne o Urzędzie

Gmina KODRĄB

KOMUNIKAT

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa  Sars-CoV-2, mając na względzie bezpieczeństwo interesantów i pracowników urzędu informujemy, iż Urząd Gminy w Kodrębie będzie obsługiwał petentów w sposób szczególny - wyłączając bezpośrednią obsługę interesanta oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

W przypadku załatwiania wszelkich spraw urzędowych zaleca się kontakt telefoniczny
oraz przesyłanie pism i wniosków pocztą tradycyjną lub elektroniczną: sekretariat@gminakodrab.pl

Pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 44 681 93 25, należy wybrać wewnętrznie:

- 38 sekretariat

- 40 USC i ewidencja ludności

- 42  budownictwo

- 41 odpady komunalne deklaracja

- 48 wpłaty odpady komunalne

- 43 GOPS

- 44 podatki

W przypadku dostarczenia pism, wniosków lub innej korespondencji do urzędu osobiście w sposób tradycyjny należy umieścić ją w skrzynce podawczej znajdującej się  w holu za drzwiami wejściowymi.

W sytuacjach szczególnych, gdy załatwienie sprawy wymaga bezpośredniego kontaktu z pracownikiem urzędu, należy uzgodnić termin wizyt (telefonicznie lub e- mailowo) z pracownikiem danego referatu lub prowadzącym sprawę.

Podczas osobistej wizyty w urzędzie i bezpośrednim kontakcie z pracownikiem obowiązuje (zarówno pracownika jak i petenta) zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie odpowiedniego odstępu.

Urząd Gminy Kodrąb informuje,
że wpłat można dokonywać w kasie urzędu
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wszelkie opłaty mogą być nadal dokonywane drogą elektroniczną poprzez przelewy bankowe
na numery kont:

1. Wpłaty z tytułu podatków lokalnych (podatek rolny, leśny,
od nieruchomości i od środków transportowych) i opłaty skarbowe:

15 8980 0009 2002 0012 8720 0001

2. Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

82 8980 0009 2030 0012 8720 0014

                            Wójt Gminy Kodrąb
                      (-)
                          Bożena Krawczyk

RodzajGmina wiejska

herb

Województwołódzkie
Powiatradomszczański
Kod97-512
MiejscowośćKODRĄB ul. Niepodległości 7
Kontakt

tel./fax +48 (44) 681-93-25
e-mail: sekretariat@gminakodrab.pl

Wójt

mgr inż. Bożena Krawczyk
tel. (44) 681-93-17
e-mail: wojt@gminakodrab.pl

Przewodniczący RadyGrzegorz Wierzbicki
tel. (44) 681-93-25
SekretarzLidia Sznelińska
tel. (44) 681-93-25
e-mail:

sekretarz@gminakodrab.pl

SkarbnikEwa Ziemnica
tel. (44) 681-93-25
e-mail:

ksiegowosc@gminakodrab.pl

UWAGA!  Zmiana adresów e-mail
od 01.01.2020 r. wszelką korespondencję prosimy o kierowanie na e-mail: sekretariat@gminakodrab.pl 

 

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W KODRĘBIE:

 

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK 730 - 1530

WTOREK 730 - 1600

PIĄTEK   730 - 1500

WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG
I WNIOSKÓW  W KAŻDY WTOREK  W GODZINACH 900 - 1200  
SEKRETARZ GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW  W SPRAWIE SKARG
I WNIOSKÓW W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY PRZYJMUJE  W SPRAWIE SKARG
I WNIOSKÓW W KAŻDY WTOREK  W GODZ. 1400 - 1600

Lokalizacja na mapie: