główna zawartość
artykuł nr 1

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2017 rok

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2017 rok.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 28 grudnia 2016 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

 

artykuł nr 2

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 27 grudnia 2016 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

 

Dostępne kategorie:
Skład Komisji
Programy