główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb za I półrocze 2006 r.

         Poniższy załącznik zawiera informacje z wykonania za I półrocze 2006 r.