główna zawartość
artykuł nr 1

Or.152.4.2019

Or.152.4.2019

Numer kancelaryjny: 4838

Data złożenia: 17.10.2019 r.

Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Wójt Gminy Kodrąb

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: udostępnienie numerów telefonów komórkowych w BIP

Obowiązujący termin rozpatrzenia: 16.01.2020 r.

Faktyczna data rozpatrzenia petycji: 11.12.2019 r.

Sposób rozpatrzenia petycji: skan odpowiedzi na petycję

Załączniki:
petycja 216.01 KB
odpowiedź na petycję 129.06 KB
artykuł nr 2

Or.152.3.2019

Or.152.3.2019

Numer kancelaryjny: 2943

Data złożenia: 11.07.2019 r.

Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Wójt Gminy Kodrąb

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: udostępnienie numerów telefonów komórkowych w BIP

Obowiązujący termin rozpatrzenia: 10.10.2019 r.

Faktyczna data rozpatrzenia petycji: 10.10.2019 r.

Sposób rozpatrzenia petycji: skan odpowiedzi na petycję

Załączniki:
petycja 135.55 KB
odpowiedź na petycję 108.82 KB
artykuł nr 3

Or.152.2.2019

Or.152.2.2019

Numer kancelaryjny: 2475

Data złożenia: 31.05.2019 r.

Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Wójt Gminy Kodrąb

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: zebranie i analiza ofert rynkowych w obszarze korzystania z usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze

Obowiązujący termin rozpatrzenia: 31.08.2019 r.

Faktyczna data rozpatrzenia petycji: 10.07.2019 r.

Sposób rozpatrzenia petycji: skan odpowiedzi na petycję

Załączniki:
petycja 226.08 KB
odpowiedź na petycję 211.87 KB
artykuł nr 4

Or.152.1.2019

Or.152.1.2019

Numer kancelaryjny: 2426

Data złożenia: 28.05.2019 r.

Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Wójt Gminy Kodrąb

Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Przedmiot petycji: zaplanowanie postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

Obowiązujący termin rozpatrzenia: 28.08.2019 r.

Faktyczna data rozpatrzenia petycji: 10.07.2019 r.

Sposób rozpatrzenia petycji: skan odpowiedzi na petycję

Załączniki:
petycja 292.70 KB
odpowiedź na petycję 227.75 KB
Dostępne kategorie:
2020 r.
2019 r.