artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 91/2 obręb Kodrąb