artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 168 obręb Gembartówka