artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 384/2 obręb Józefów