artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki Nr 229, 259, 296 obręb Zapolice