artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działka nr 1041 obręb Zapolice