artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki nr: 337, 339 obręb Konradów