artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 136 Kodrąb