artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej nr 773 obręb Rzejowice