artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia- Klizin I działki 216 i 294