artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

  Załącznik Nr1
do Zarządzenia Nr 16
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 19 maja 2008r.
 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
 
 
Lp.
Położenie
nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki
w ha
 Nr
 Księgi
Wieczystej 
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej za-
gospodarowania 
Forma sprzedaży
Cena
nieruchomości
w zł
 
1.
 
 
 
 
 
 
 
Dmenin
 
 
 
 
 
 
 
 735/1
 
 
 
 
 
 
 
0,0676
 
 
 
 
 
 
46832
 
 
 
 
 
 
nieruchomość gruntowa.
Na nieruchomości znajdują się budynki stanowiące własność użytkownika wieczystego
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm.
działka znajduje się w terenach rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej (symbol TPG)
 
w drodze bezprzetargowej  na rzecz użytkownika wieczystego Jerzego i Ewy Skóra
 
 
 
 
1.080,00+
22% VAT
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Kodrąb
 
mgr Stanisław Jasiński