artykuł nr 1

Gmina Kodrąb- Przebudowa ulicy XXX-lecia w Kodrębie (od ul. 22 Lipca do ul. Piotrkowskiej)