artykuł nr 1

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n. Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego w miejscowości Dmenin