artykuł nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb- pisemny przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego: Samochód STAR 200C z cysterną o pojemności 5 tyś litrów. Rok produkcji 1981, stanowiący własność Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb