artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 października 2023 roku o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowań zbiorowych organizowanych przez Kolo Łowieckie nr 26 Hubert w Radomsku