artykuł nr 1

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 kwietnia 2020 r.