artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe dyrektor GOK w Kodrębie