artykuł nr 1

Nieodpłatna pomoc prawna 2023

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w 2023 roku zawarte są w poniższych załącznikach,