artykuł nr 1

Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Kodrąbna lata 2015-2023