artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XVII/115/16 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 kwietnia 2016 r.