artykuł nr 1

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014 zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

INFORMACJA
w sprawie zgłaszania kandydatów do OKW
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2014
 Informujemy, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych w wyborach do do Parlamentu Europejskiego będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Kodrębie w pok. nr 14, I piętro do dnia 2 maja 2014 r. do godz. 15.30.
Wzór druku zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy w Kodrębie pok. nr 14 – I piętro lub pobrać poniżej- załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych.