artykuł nr 1

UCHWAŁA NR LI/363/23 RADY GMINY KODRĄB z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego długoterminowego