artykuł nr 1

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Kodrębie informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. 

o godz. 9.00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu 

oraz o godz. 12.00 w budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie 

odbędzie się szkolenie dla mieszkańców Gminy Kodrąb 

na temat postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. 

 

Zakres szkolenia będzie obejmował m.in. :

- zapoznanie z obowiązkami posiadaczy wyrobów zawierających azbest,

- przedstawienie zagrożeń związanych z użytkowaniem wyrobów zawierających azbest,

- omówienie zasad usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości,

- informację o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy Kodrąb o dofinansowanie demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest.