artykuł nr 1

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Kodrąb o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce o nr ewidencyjnym 637 w obrębie geodezyjnym Kodrąb