artykuł nr 1

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji rzeźni rolniczej o małej zdolności produkcyjnej na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Żencin 1A gm. Kodrąb na części działek o nr ewid. gr. 313 i 314 obręb Lipowczyce, gmina Kodrąb