artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 92/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przyjętej polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kodrębie