artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 78/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia szczególnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie całkowitego zużycia energii elektrycznej