artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok