artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 54/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego