artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE Nr 53/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego