artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLVI/333/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok