artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLV/330/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kodrąb na 2023 rok