artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLIII/316/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2022 rok