artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLII/312/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 30 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy