artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XLI/307/22 RADY GMINY KODRĄB z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/233/06 Rady Gminy Kodrąb z dnia 29 września 2006 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne do wynajęcia